Copyright 2020 - Custom text here

Kalendarz roku szkolnego

 

 

1

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

3 września 2018

 

2

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018

 

3

 

Ferie zimowe

 

14 – 27 stycznia 2019

 

4

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 – 23 kwietnia 2019

 

 

 

 

 

5

 

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

 

 

10 kwietnia 2019

 

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

 

 

11 kwietnia 2019

 

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

 

 

12 kwietnia 2019

 

Sprawdzian ósmoklasisty - język polski

 

15 kwietnia 2019

 

Sprawdzian ósmoklasisty -
matematyka

 

16 kwietnia 2019

 

Sprawdzian ósmoklasisty -
język obcy nowożytny

 

17 kwietnia 2019

 

6

 

Zakończenie roku szkolnego

 

 

21 czerwca 2019

 

 

f t g m