Copyright 2020 - Custom text here

Statut

 

ROZDZIAŁ 1

Nazwa i typ szkoły

§ 1

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu.
W skład Zespołu wchodzą:

1.      Publiczne Przedszkole

2.      Szkoła Podstawowa

Gimnazjum zostaje włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki do czasu jego wygaśnięcia, czyli do końca roku szkolnego 2018/2019.

§ 2

1.      Publiczne Przedszkole w Podolszu  znajduje się przy ulicy Zatorskiej 37.

2.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Zator, której siedziba znajduje się na Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 w Zatorze.

3.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator  Oświaty w Krakowie.

4.      Obwód przedszkola w Podolszu określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Zatorze.

§ 3

1.      Szkoła Podstawowa  im. T. Kościuszki w Podolszu  jest ośmioletnią, obowiązkową i powszechną szkołą publiczną.

2.      Siedziba szkoły znajduje się w Podolszu przy ulicy Zatorskiej 37.

3.      Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Zator, której siedziba znajduje się na Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 w Zatorze.

4.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator  Oświaty w Krakowie.

5.      Obwód Szkoły Podstawowej w Podolszu określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Zatorze.

f t g m